Dobrodošli u AURIN

PCR serija

  • Thermal cycle thermoelectric module series

    Serija termoelektričnih modula s toplinskim ciklusom

    Serija termoelektričnih modula s termičkim ciklusom posebno je dizajnirana za primjene s temperaturnim ciklusom.Toplinski ciklus izlaže Peltierov hladnjak zahtjevnim fizičkim naprezanjima dok modul prelazi s grijanja na hlađenje, a to može značajno smanjiti radni vijek standardnog TEC-a.Optimizirani za termičke cikluse, intenzivno testiranje je pokazalo da Ferrotecova serija 70 termocikličnih TEC-a pruža znatno dulji radni vijek termičkog ciklusa.Tipične aplikacije koje koriste ove Peltierove hladnjake uključuju instrumente, rashladne uređaje, PCR uređaje, termalne cikluse i analizatore.